وبلاگ سابق گروه ریاضی ناحیه1 شیراز tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com 2019-08-24T20:52:17+01:00 mihanblog.com راه اندازی سایت جدید گروه ریاضی ناحیه1 2016-08-27T01:08:24+01:00 2016-08-27T01:08:24+01:00 tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com/post/317 محمدرضا کاویانی                        این وبلاگ دیگر به روز نخواهد شد.  سایت جدید گروه ریاضی ناحیه1 را می توانید از لینك زیر رؤیت فرمائید:                                                              سایت همگام ناحیه1                        این وبلاگ دیگر به روز نخواهد شد.  سایت جدید گروه ریاضی ناحیه1 را می توانید از لینك زیر رؤیت فرمائید:

                                                              سایت همگام ناحیه1 ]]>
اطلاعیه 2016-05-17T08:29:54+01:00 2016-05-17T08:29:54+01:00 tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com/post/311 محمدرضا کاویانی با سلام خدمت همکاران گرامی, همایش بزرگ دبیران ریاضی استان فارس با حضور سرگروههای ریاضی مناطق و نواحی و قطبهای استان فارس, همه ی سرگروههای ریاضی استانهای کشور, کمیته تالیف کتب ریاضی و معاونت متوسطه و رئیس اداره تکنولوژی اداره کل استان فارس و همچنین نمایندگان و اعضای انجمن معلمان ریاضی کشور.تمام همکاران به این همایش دعوت شده اند, زمان برگزاری همایش از ساعت ده تا سیزده روز پنجشنبه سی ام اردیبهشت.مکان: سالن غدیر واقع در ناحیه یک آموزش و پرورش شیراز, سه راه بهار با سلام خدمت همکاران گرامی, همایش بزرگ دبیران ریاضی استان فارس با حضور سرگروههای ریاضی مناطق و نواحی و قطبهای استان فارس, همه ی سرگروههای ریاضی استانهای کشور, کمیته تالیف کتب ریاضی و معاونت متوسطه و رئیس اداره تکنولوژی اداره کل استان فارس و همچنین نمایندگان و اعضای انجمن معلمان ریاضی کشور.
تمام همکاران به این همایش دعوت شده اند, زمان برگزاری همایش از ساعت ده تا سیزده روز پنجشنبه سی ام اردیبهشت.
مکان: سالن غدیر واقع در ناحیه یک آموزش و پرورش شیراز, سه راه بهار
]]>
دومین کارگاه دبیران ریاضی ناحیه1 در سال تحصیلی 95-94 2016-04-23T06:59:28+01:00 2016-04-23T06:59:28+01:00 tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com/post/309 محمدرضا کاویانی با سلام دومین کارگاه دبیران ریاضی ناحیه 1 از ساعت 17:30 الی 19 روز چهارشنبه  95/2/8  در محل آموزشگاه احسان واقع در آخر فرهنگ شهر میدان احسان برگزار می گردد بسیار مشتاق دیدار با همکاران عزیز و گرامی می باشیم.لازم به ذکر است در بخشنامه صادر شده توسط ناحیه 1 در مورد کارگاه ها آدرس دبیرستان احسان به اشتباه خیابان ستار خان درج شده و همانطور که در بالا قید شده فرهنگ شهر میدان احسان صحیح می باشد.                          با سلام 
دومین کارگاه دبیران ریاضی ناحیه 1 از ساعت 17:30 الی 19 روز چهارشنبه  95/2/8  در محل آموزشگاه احسان واقع در آخر فرهنگ شهر میدان احسان برگزار می گردد بسیار مشتاق دیدار با همکاران عزیز و گرامی می باشیم.
لازم به ذکر است در بخشنامه صادر شده توسط ناحیه 1 در مورد کارگاه ها آدرس دبیرستان احسان به اشتباه خیابان ستار خان درج شده و همانطور که در بالا قید شده فرهنگ شهر میدان احسان صحیح می باشد.

                                                                          گروه ریاضی ناحیه 1
]]>
جزوه کنکوری مشتق 2016-03-09T14:08:22+01:00 2016-03-09T14:08:22+01:00 tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com/post/307 غلامرضا باصری  با سلام : جزوه مشتق به صورت مفهومی همراه با نکات کنکوری جهت استفاده همکاران ارسال می گردد.لینک دانلود لینک دانلود ]]> سر فصلهای پیشنهادی کتاب مشترک دهم تجربی و ریاضی 2016-02-13T16:47:08+01:00 2016-02-13T16:47:08+01:00 tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com/post/305 نسرین دخت نجیبی سرفصلهایپیشنهادیریاضی دهم  (مشترک رشته ی ریاضی و تجربی)  فصل اول:مجموعه ها،الگوهاودنباله ها1) مجموعه مرجع ، متمم، متناهی ونامتناهی 2) خواص نامساویها(فاصله ها) 3) الگوها و دنباله ها فصل دوم:توانهای گویاوعبارت-های جبری 1) توان گویا 2) ریشه های nام یك عدد 3) محاسبات با ریشه های nام و توانهای گویا 4) عبارتهای جبری  فصل سوم:معادلات ونامعادلات 1) معادله درجه2 و روشهای مختلف حل آن 2) تعیین علامت 3) نامعادلات خ سرفصلهایپیشنهادی
ریاضی دهم 
 (مشترک رشته ی ریاضی و تجربی) 
 
فصل اول:مجموعه ها،الگوهاودنباله ها
1) مجموعه مرجع ، متمم، متناهی ونامتناهی 
2) خواص نامساویها(فاصله ها) 
3) الگوها و دنباله ها 
فصل دوم:توانهای گویاوعبارت-های جبری 
1) توان گویا 
2) ریشه های nام یك عدد 
3) محاسبات با ریشه های nام و توانهای گویا 
4) عبارتهای جبری 
 
فصل سوم:معادلات ونامعادلات 
1) معادله درجه2 و روشهای مختلف حل آن 
2) تعیین علامت 
3) نامعادلات خطی و درجه دوم 
فصل چهارم:مثلثات
1)مقدمات(تالس و تشابه)
2) نسبتهای مثلثاتی در مثلث قائمالزاویه  
3) دایره مثلثاتی 
4) روابط بین نسبتهای مثلثاتی 
فصل پنجم :تابع
1) مفهوم تابع و بازنمایی های آن 
2) نمودار، دامنه و برد توابع 
3) انواع توابع 
فصل ششم: ترکیبیات
1) اصل ضرب واصل جمع
2) تبدیل و تركیب
فصل هفتم : آمار واحتمال
1( مقدمه ای بر علم آمار
2( نمونه، جامعه و انواع متغیرها
3(احتمال واندازه گیری شانس
]]>
برگزاری دوره ی ضمن خدمت با عنوان مبانی برنامه ریزی درسی برای دبیران ریاضی متوسطه دوم 2016-01-10T12:44:33+01:00 2016-01-10T12:44:33+01:00 tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com/post/304 محمدرضا کاویانی باسلامدوره ضمن خدمت مبانی برنامه ریزی درسی جهت دبیران ریاضی ناحیه 1 و منطقه ارژن در روزهای سه شنبه 94/10/22 و چهارشنبه 94/10/23  و  پنجشنبه  94/10/24 از ساعت 13:30 روزهای فوق در دبیرستان دخترانه امین لاری واقع در فرهنگ شهر سجادیه دوم خیابان بهاران برگزار می گردد برای كسب اطلاعات بیشتر و مطالعه دقیق بخشنامه با مدارس محل خدمت خود تماس بگیرید. باسلام
دوره ضمن خدمت مبانی برنامه ریزی درسی جهت دبیران ریاضی ناحیه 1 و منطقه ارژن در روزهای سه شنبه 94/10/22 و چهارشنبه 94/10/23  و  پنجشنبه  94/10/24 از ساعت 13:30 روزهای فوق در دبیرستان دخترانه امین لاری واقع در فرهنگ شهر سجادیه دوم خیابان بهاران برگزار می گردد برای كسب اطلاعات بیشتر و مطالعه دقیق بخشنامه با مدارس محل خدمت خود تماس بگیرید.


]]>
دانلود دفترچه های اولین آزمون پیشرفت تحصیلی متوسطه دوم در سال تحصیلی 95-94 2015-12-16T12:37:57+01:00 2015-12-16T12:37:57+01:00 tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com/post/303 محمدرضا کاویانی با سلام دفترچه سؤالات اولین آزمون پیشرفت تحصیلی متوسطه دوم استان فارس را  می توانید از لینك زیر دانلود كنید:                                                               دانلود با سلام 
دفترچه سؤالات اولین آزمون پیشرفت تحصیلی متوسطه دوم استان فارس را  می توانید از لینك زیر دانلود كنید:

                                                               دانلود ]]>
برنامه امتحانات نهایی دی ماه 95-94 2015-12-02T01:52:52+01:00 2015-12-02T01:52:52+01:00 tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com/post/300 محمدرضا کاویانی برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه سالی– واحدی (روزانه) پیش دانشگاهی سالی - واحدی (روزانه) نیم سالی - واحدی(بزرگسالان - داوطلبان آزاد) در نوبت امتحانی دی ماه سال‌تحصیلی94-95 تذکر :( فایل بصورت PDF می باشند. ) برای دریافت  بر روی لینك زیركلیك و فایل ضمیمه را دریافت نمایید .                        لینك فایل ضمیمه برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه سالی– واحدی (روزانه) پیش دانشگاهی سالی - واحدی (روزانه) نیم سالی - واحدی(بزرگسالان - داوطلبان آزاد) در نوبت امتحانی دی ماه سال‌تحصیلی94-95 تذکر :( فایل بصورت PDF می باشند. ) برای دریافت  بر روی لینك زیركلیك و فایل ضمیمه را دریافت نمایید .  

                      لینك فایل ضمیمه]]>
آرشیو سؤال های امتحان نهایی همه رشته ها 2015-12-02T01:40:41+01:00 2015-12-02T01:40:41+01:00 tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com/post/299 محمدرضا کاویانی با توجه به شروع فصل امتحانات پایانی اول، دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز می توانند سؤال های امتحان نهایی دوره های قبل را از سایت سنجش وازارت آموزش و پرورش كه لینك آن در زیر قرار دارد با كلیك قسمت امتحانات نهایی و سپس آرشیو سؤالات دوره های قبل دانلود نمایند.                 http//aee.medu.ir با توجه به شروع فصل امتحانات پایانی اول، دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز می توانند سؤال های امتحان نهایی دوره های قبل را از سایت سنجش وازارت آموزش و پرورش كه لینك آن در زیر قرار دارد با كلیك قسمت امتحانات نهایی و سپس آرشیو سؤالات دوره های قبل دانلود نمایند.
                 http//aee.medu.ir ]]>
قابل توجه همكاران شركت كننده در اولین همایش ریاضی دبیران ریاضی ناحیه1 2015-11-30T03:18:28+01:00 2015-11-30T03:18:28+01:00 tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com/post/298 محمدرضا کاویانی با سلام به اطلاع دبیران ریاضی شركت كننده در اولین همایش دبیران ریاضی ناحیه1 در سال تحصیلی 94-95  كه در روز چهارشنبه مورخ 94/8/27  در دبیرستان تیزهوشان دخترانه(سادات رفیعی) برگزار گردید می رساند گواهی حضور در جلسه خودآموزی و دانش افزایی  مربوطه توسط اداره صادر گردیده و در محل گروه های آموزشی ناحیه 1  قرار دارد همكاران محترم شركت كننده  می توانند از امروز به گروه آموزشی ناحیه1 مراجعه و نسبت به دریافت گواهی خود اقدام فرمایند.          &nb با سلام
 به اطلاع دبیران ریاضی شركت كننده در اولین همایش دبیران ریاضی ناحیه1 در سال تحصیلی 94-95  كه در روز چهارشنبه مورخ 94/8/27  در دبیرستان تیزهوشان دخترانه(سادات رفیعی) برگزار گردید می رساند گواهی حضور در جلسه خودآموزی و دانش افزایی  مربوطه توسط اداره صادر گردیده و در محل گروه های آموزشی ناحیه 1  قرار دارد همكاران محترم شركت كننده  می توانند از امروز به گروه آموزشی ناحیه1 مراجعه و نسبت به دریافت گواهی خود اقدام فرمایند.
                                                                 
                                                        با احترام: گروه ریاضی ناحیه1 ]]>
نرم افزار Geogebra ویژه تلفن همراه 2015-11-23T11:00:13+01:00 2015-11-23T11:00:13+01:00 tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com/post/297 محمدرضا کاویانی دانلود نرم افزار Geogebra ویژه تلفن همراه با سیستم عامل اندروید (نسخه بتا)                                                        لینك دانلود دانلود نرم افزار Geogebra ویژه تلفن همراه با سیستم عامل اندروید (نسخه بتا)

                                                        لینك دانلود ]]>
قابل توجه همكاران شركت كننده در كارگاه حسابان اولین همایش دبیران ریاضی ناحیه1(دریافت جزوه تكمیلی) 2015-11-20T03:56:39+01:00 2015-11-20T03:56:39+01:00 tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com/post/296 محمدرضا کاویانی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. نرم افزارهای ریاضی تلفن همراه 2015-11-19T01:59:21+01:00 2015-11-19T01:59:21+01:00 tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com/post/295 محمدرضا کاویانی  با سلام   تعداد 11 نرم افزار ریاضی تلفن همراه تحت سیستم عامل اندروید را می توانید از لینك زیر دانلود كنید فایل به صورت فشرده با حجم حدود 87 مگابایت و فاقد رمز می باشد.                                                     لینك دانلود  با سلام
   تعداد 11 نرم افزار ریاضی تلفن همراه تحت سیستم عامل اندروید را می توانید از لینك زیر دانلود كنید فایل به صورت فشرده با حجم حدود 87 مگابایت و فاقد رمز می باشد.


                                                     لینك دانلود ]]>
برگزاری اولین همایش دبیران ریاضی ناحیه1 شیراز در سال تحصیلی95-94 2015-11-19T00:18:06+01:00 2015-11-19T00:18:06+01:00 tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com/post/294 محمدرضا کاویانی                                                                             به نام خدا اولین همایش دبیران ریاضی ناحیه1 رأس ساعت 16:30 چهارشنبه 95/8/27 در سالن اجتماعات دبیرستان تیزهوشان دخترانه ناحیه1(سادات رفیعی) واقع در كوچه15 خیابان زرگری با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز سپس آقای                                                                             به نام خدا 
اولین همایش دبیران ریاضی ناحیه1 رأس ساعت 16:30 چهارشنبه 95/8/27 در سالن اجتماعات دبیرستان تیزهوشان دخترانه ناحیه1(سادات رفیعی) واقع در كوچه15 خیابان زرگری با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز سپس آقای كاویانی ضمن خوشامد گویی به همكاران و اعلان برنامه جلسه،گزارشی از بازدیدهای صورت گرفته توسط گروه آموزشی در سال گذشته و نكات قابل توجه به ویژه مشكلات مربوط به طراحی سؤالات امتحانی را توسط بعضی از همكاران به شركت كنندگان ارائه نمودند و در ادامه در مورد فرم های جدید بازدید از كلاس و ارزیابی سؤالات امتحانی و همچنین برگزاری جشنوار الگوی برتر تدریس ریاضی سوم انسانی و بعضی از بندهای برنامه عملیاتی گروه توضیحاتی دادند و از همكاران درخواست كرد به صورت فعال تری با گروه همكاری كنند پس از آن جناب آقای صفری كه دو سال گذشته در كشور كره جنوبی تشریف داشته اند طی سخنانی وضعیت آموزش به خصوص آموزش ریاضی در كشور ایران و كره جنوبی را مورد مقایسه قرار دادند كه بسیار مورد توجه و تشویق همكاران قرار گرفت و در پایان كارگاههای ریاضی2 و حسابان ، هندسه1و2، حساب دیفرانسیل و انتگرال به ترتیب توسط سركار خانم گودرزی،سركار خانم نجیبی و جناب آقای باصری برگزار گردید لازم به ذكر است به دلیل استقبال همكاران، برگزاری این كارگاهها كه قرار بود در ساعت 18 به پایان برسد تا ساعت 18:30 ادامه یافت .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]]>
طرح درس 2015-10-24T11:27:28+01:00 2015-10-24T11:27:28+01:00 tag:http://gmath-n1shiraz.mihanblog.com/post/288 نسرین دخت نجیبی با سلامآموزش نوشتن طرح درس برگرفته از سایت "دبیرخانه راهبری کشوری درس ریاضی" از طریق لینک زیر در اختیار همکاران عزیز می باشد.آموزش طرح درس ریاضینمونه طرح درس روزانه ریاضی یکلینک این طرح درس صرفا جهت آشنایی با چگونگی نوشتن طرح درس روزانه اینجا قرار داده شده است.  آموزش نوشتن طرح درس برگرفته از سایت "دبیرخانه راهبری کشوری درس ریاضی" از طریق لینک زیر در اختیار همکاران عزیز می باشد.
آموزش طرح درس ریاضی
نمونه طرح درس روزانه ریاضی یک
لینک این طرح درس صرفا جهت آشنایی 
با چگونگی نوشتن طرح درس روزانه اینجا قرار داده شده است. 
]]>